Hoogeveen | straatinfo

inbraak politie meldingen

Grootste daling woninginbraken in Drenthe

dinsdag 06 januari 2015 inbraak

Hoogeveen - Het district Drenthe, bestaande uit twaalf gemeenten, heeft ?de Harm Alarm Bokaal? 2014 gewonnen, het oranje zwaailicht van de landelijke inbraakpreventiecampage 'Maak het inbrekers niet te makkelijk'. De prijs werd in Hoogeveen uitgereikt door minister Opstelten van Veiligheid en Justitie.

Uit de voorlopige cijfers blijkt dat in Drenthe in de maanddecember het aantal woninginbraken het hardst is gedaald. In het districtnoteerde men een afname van 63% in vergelijking met december vorig jaar. Opnummer twee en drie staan Frysln (-52%) en Zeeland (-50%). De definitieveinbraakcijfers over 2014 voor heel Nederland worden later dit jaar bekendgemaakt.

De bokaal is een gedeelde prijs voor burgers, politie,burgemeesters en het OM die het afgelopen jaar hard hebben gewerkt omwoninginbraken te voorkomen, inbrekers op te sporen en te bestraffen. De Bokaalwordt uitgereikt voor de maand december omdat in deze maand de meeste inbrakenworden gepleegd.

Uitreiking door minister Opstelten

Twee cordinatoren woninginbraken van de politie kregen de bokaal uit handenvan de minister, die aangaf onder de indruk te zijn van de geleverde prestatie.?Maar?, zo benadrukte hij, ?de prijs is uitdrukkelijk ook bedoeld voor alleburgers die het inbrekers steeds moeilijker maken hun slag te slaan. Daarom benik blij te horen dat de Bokaal een mooie voor alle burgers zichtbare plek krijgtop het politiebureau Griendtsveenweg 5 te Hoogeveen.?
Iedere inbraak is er een te veel

Onder het motto ?Iedere woninginbraak is er n te veel? is inNoord-Nederland in 2014 veel genvesteerd in de aanpak van woninginbraken. Doormeer te surveilleren in wijken en buurten en preventieacties te houden samen metde gemeenten. Maar ook door inbrekers extra in de gaten te houden en door extraenergie te steken in het opsporen van daders en helers, ondermeer door dewoninginbrakenteams. Het accent is verlegd van vooral opsporing, naar meerpreventie en het verhogen van de heterdaadkracht en meldingsbereidheid. Zo is inde gemeente Borger-Odoorn een workshop gegeven over het herkennen en melden vanverdacht gedrag en vindt binnenkort in Roden het spel ?Pak de boef? plaats. Ookde sturing en de informatiepositie van de politie zijn sterk verbeterd.Daarnaast begint de samenwerking met partners, zoals gemeenten, zijn vruchten afte werpen. Zo verstuurt de gemeente Hoogeveen na een woninginbraak een briefnaar de buurtbewoners, om hen te informeren over de woninginbraak en het nemenvan preventiemaatregelen. Ook wordt Burgernet ingezet om digitaal buurtonderzoekte doen.

Beloning voor inspanningen

Districtschef Fred van Dijk is blij met de prijs: ?De Harm Alarm Bokaal iseen mooie beloning voor de inspanningen die de politie, gemeenten, het OM envooral ook onze burgers hebben geleverd om woninginbraken te voorkomen. Gelukkigbellen steeds meer mensen 112 als ze een verdachte situatie zien, zoals opNieuwjaarsdag in Emmen waar een alerte getuige de politie waarschuwde toen hijtwee inbrekers een huis in zag gaan. We konden een van hen op heterdaadaanhouden. Dit soort mooie resultaten stimuleert ons om de inbraakcijfers nogverder naar beneden te brengen. Iedere woninginbraak is er immers n teveel.?

Impact

Ook Pieter van Rest, officier van justitie in Noord-Nederland, benadrukt dathet voorkomen van woninginbraken belangrijk is vanwege de grote impact op deslachtoffers. ?Maar als er dan een woninginbraak plaatsvindt, doen we er allesaan op de daders op te sporen en te vervolgen. Veelplegers die vastzitten,vertalen zich direct in minder woninginbraken. Dat zien we ook in Drenthe.?

Kijk voor meer informatie en preventietips op de site van de landelijkeinbraakpreventiecampageMaakhet inbrekers niet te makkelijk.

Soortgelijke berichten

Opnieuw dalende misdaadcijfers Noord-Nederland
Groningen donderdag 21 mei 2015

Sterke daling high impact crimes in de eenheid Amsterdam
Amsterdam donderdag 18 september 2014

Daling inbraken Kamp door integrale aanpak
Lelystad dinsdag 23 december 2014

Spectaculaire daling woninginbraken Noord
Amsterdam woensdag 17 juni 2015

2013: minder criminaliteit, meer crimineel vermogen afgepakt
Rotterdam vrijdag 20 december 2013

Daling criminaliteit zet door
Nederland donderdag 18 september 2014

Preventieve woninginbrakenactie in regionale grensstreek
Tilburg woensdag 12 mei 2010

Woninginbrakenteam Zwolle ontvangt Team Award
Zwolle maandag 19 januari 2015

Woninginbraak daalt ook dit jaar verder
Nederland donderdag 30 april 2015

Eenheid Rotterdam 2014: daling high-impact-delicten zet door
Rotterdam vrijdag 19 december 2014

kaart

kaart
De lokatie van het bericht is automatisch verkregen. Het kan dus zijn dat het bericht op deze kaart afwijkt van de echte lokatie.

Meer politieberichten uit de regio